Historie

 

Historien om
Frederikshavn Havfikseklub

Frederikshavn Havfiskeklub blev stiftet i 1979 af 3 kammerater
der ville på havet for at fange fisk.
Havfiskeklubben har siden dengang været i en rivende udvikling,
og arrangerer i dag havfisketure til nogle af Danmarks bedste fiskepladser.

Vi har stor erfaring i at arrangere store mesterskaber, og har gennem
tiderne været vært for Europamesterskab, 6 nordiske Mesterskaber og
et utal af Danmarksmesterskaber.

Havfiskeklubben ledes i dag af en bestyrelse der har stor erfaring i Havfiskeri,
de har stort set alle siddet i bestyrelsen i over 20 år.

Frederikshavn Havfiskeklub gennem 30 år 1978 – 2008.
Af Næstformand, Bjarne Christensen

Frederikshavn Havfiskeklub er en klub der blev startet af havfiskere der virkelig ville noget med fiskeriet på de store vande, fange store fisk, og sætte nye rekorder. Det var 4 venner der drev havfiskeri i farvandet ud for Frederikshavn, med postbåden Hirsholm, der var kræfterne bag starten af Frederikshavn Havfiskeklub. Rekorden var dengang en torsk på 26 kg, fanget på 14 favn´s revet af Kurt Larsen, rekorden holder efter sigende endnu. De 4 var med til at planlægge havturene med Postbåden Hirsholmen, og havde på den måde indflydelse på fiskeriet.
Klubben blev en realitet mens Kurt Larsen og Søren Kristensen deltog i EM i 1978 fra Helsingør. DHF´s Saltvandspokalstævne skulle afholdes fra Skagen en uge senere, og da denne konkurrence kun er for klubhold, måtte der tages en hurtig beslutning, de 2 øvrige fiskekammerater, Erik og Poul ”post” blev kontaktet, og Frederikshavn Havfiskeklub var blevet en realitet. Senere på sommeren kom flere af fiskevenner fra ”Hirsholm” med i klubben. Der blev annonceret i Avisen og ved den stiftende generalforsamling mødte over 70 interesserede havfiskere op.

De første klubture blev gennemført med Postbåden Hirsholm, med skipper Freddy bag roret, det var ture til 9, 11, og 14 favn´s revet, samt Marens rev, og Stålhagen syd for Hirsholmene. Dengang var det ikke ualmindeligt at komme hjem med en kasse fine torsk, enkelte på op over 10 kg. I dag skal man være utrolig heldig bare at fange en enkelt torsk på disse fiskepladser. Senere blev det ture til Herthas Flak, med kuttere fra både Frederikshavn og Strandby, og hvis vejret tillod det, blev de mange vrag i farvandet omkring Flakket også flittigt besøgt.

Ture til Fladen efter pighaj har også været arrangeret, enkelte i samarbejde med Skagen Havfiskeklub, ligesom vrag og rev omkring Læsø er blevet flittigt besøgt. Om natten blev der lagt til kaj på Læsø, og så var der fest.

Det var Frederikshavn Havfiskeklub der gjorde Det Gule Rev kendt i sportsfiskerkredse over det Danske land, og siden hen også i landene omkring os, Tyskland, Holland,. Norge, Sverige og England, hvorfra mange sportsfiskere har sat mange nye rekorder.

Klubben har i mange år arrangeret Havfiskekonkurrencer, og har i dag meget stor erfaring i sådanne store arrangementer. Ligesom det var Frederikshavn Havfiskeklub der indførte det pointsystem der i dag bruges i internationale konkurrencer under Dansk Havfisker Forbund, hvor fiskeriet efter arter belønnes bedre end kilosfiskeri, der for det meste kun indbefatter torsk.

Det startede i 1979 med den første Hirsholm cup, en konkurrence der udgik fra Frederikshavn, med fiskeri på Herthas Flak, med deltagelse af op til 100 havfiskere. Mange deltagere kom fra København, lige som der var deltagere fra både Tyskland, Norge og Sverige.
Den sidste, og 10 ende Hirsholm Cup blev afviklet i 1988. Der var ikke længere de fisk på ”flakket” som før, og Sportsfiskerne søgte andre farvande hvor der kunne fanges større fisk, og flere forskellige arter.

Vores første Nordiske Mesterskab var i 1981, og blev afviklet fra Frederikshavn, med fiskeri på Herthas Flak. Det næste var i 84, og vi valgte at flytte arrangemenget til Hirtshals, med fiskeri på Det Gule Rev. Ikke mindre end 224 havfiskere fra de Nordiske lande deltog. Det var også her flere og flere af vores havture blev hensat til, det var også her de store fisk blev fanget, lige som der var mulighed for mange forskellige arter. Nordisk Mesterskab arrangerede vi igen i -90 -96 –02 og 2005.

Danmarksmesterskaber i Fri- og Let line har vi afholdt flere gange, første gang i 1988, så igen i -91,  -93, -95 og 99.

Sidst men ikke mindst afholdt vi Europamesterskab i 1992, med 225 deltagere fordelt på 12 både. Et arrangement der løb over 5 dage. 2 dage med let line fiskeri, og derefter 3 dage med fri line. Deltagerne fangede på 4 dage tilsammen over 10 tons fisk, fordelt på mange arter. Der var et præmiebord til en værdi på over 100.000 kr., takket være flittige sponsorer, og en ligeså flittig bestyrelse til at indsamle de mange fine præmier. Arrangemenget blev afsluttet med en kæmpe ”Gallamiddag” på Nordsø-centret i Hirtshals, med over 400 deltagere.

                      I dag lægger vi mest vægt på det sociale samvær, gode oplevelser på havet samt et godt og rekreativt fiskeri. Det handler ikke kun om at fange mange fisk, men også om at fiske efter specielle arter. Klubben har i dag  40 medlemmer, hvori der er et fantastisk kammeratskab. Alle kender alle, og vi nyder naturens oplevelser på vores havfisketure, samtidig med at vi får lidt fisk med hjem til fryseren.

                      Fiskeriet i dag foregår mest på vestkysten, med afsejling fra Hirtshals og Hanstholm, fiskepladsen er det Gule Rev, der strækker sig over 180 km. ned langs den jyske vestkyst, her er mange forskellige former for bund, samt en meget varierende dybde, hvor der kan fanges mange forskellige arter. Der arrangeres også ture fra både Frederikshavn og Skagen, hvor de mange vrag som ligger i det nordlige Kattegat afprøves, også her er der gode fangster, og mange fine arter at hente.

Klubbens medlemmer har i gennem årene fostret mange titler, både flere Danmarksmestre, Nordiske mestre og enkelte har vundet Europamesterskaber, for hold.

Klubben har gennem 29 år haft 4 forskellige formænd.

Poul B. Sørensen 1978 - 1983 - 6år
Lars Hansen 1984 - 1986 - 3år
Henning Thomsen 1987 - 1988 - 1år
Eskild Pedersen - 1989 - 2008 - 19år
Henning Thomsen - 2009 - nu

Af den siddende bestyrelse i dag har Jens Pedersen, Hans Erik Madsen, Eskild Pedersen og Bjarne Christensen alle været med i bestyrelsen siden de blev valgt på Generalforsamlingen på Det Gule Pakhus i 1985.

Klubbladet ”Vindstyrke 12” har været udgivet i 28 år, det udkom 3 gange om året, og deri kunne læses om klubbens ture og arrangementer, ligesom der orienteres om rekordfangster og referater fra øvrige fisketure. Det blev på Generalforsamlingen i 2006 vedtaget at nedlægge bladet, da al information til medlemmerne kunne gives via vores hjemmeside.

I forbindelse med klubbens 25 års jubilæum i 2003, havde vi lejet museumsskibet W. Klitgaard til fisketur på Herthas flak. Turen afholdes lørdag den 23 august, med afgang fra Frederikshavn kl. 06.00, og med ankomst kl. 18.00. Turen var forbeholdt nye samt interesserede kommende medlemmer i Frederikshavn Havfiskeklub. Der var plads til 25 deltagere, og i det tilfælde at der ikke var booket med interesserede ville de resterende pladser blive fordelt til klubbens medlemmer. Formålet med arrangemenget var selvfølgelig at skabe opmærksomhed omkring Frederikshavn Havfiskeklub, og der igennem forøge vores medlemstilgang.

Turen som kun kostede 100 kr. blev støttet af Spar Nord Fonden og Kulturelt Samråd.

 
 
 
 
Frederikshavn Havfiskeklub © 2018