Nyheder


2020

 

Generalforsamling 2020

Velkommen til generalforsamlingen for 2020 som vi jo desværre lige som mange andre foreninger og klubber har været nødt til at flytte pga Corona.

Det har også betydet at vi kun har haft 5 ture på havet i 2020 hvoraf den ene var pokal turen fra Hirtshals med Albatros hvor der var 6 mand fra klubben der deltog, vi havde et fantastisk godt vejr og der var rigtig mange fisk men det var desværre flest torsk mellem 20 og 40 cm, men der blev fanget 6 arter bla en ulk på 280 g fanget af Rene Larsen hvilket er ny klubrekord så tillykke med den Rene, han fangede også dagens største fisk som var en torsk på 1,4 kg renset vægt som jo viser at det ikke var de store fisk vi fik på denne tur, Karsten Christensen havde flest point 152,5 point så også tillykke til ham og tak til JC Fiskegrej for de flotte præmier.

Vi har også haft 3 ture fra Thyborøn med Bodil hvor vi på de 2 første ture havde et rimeligt fiskeri hvor dem der havde fanget mest havde op til 30 kg filet med hjem og den sidste tur var nytårs turen hvor der blev fanget 5 små torsk i alt på båden hvilket jo heldigvis ikke er normalt på turene med Per.
 

Til slut vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde i 2020 og knæk og bræk i 2021 som vi jo allerede er halvvejs igennem


2019

Generalforsamlingen 2019

Her er referatet fra generalforsamlingen

 

Formandens beretning:

Frederikshavn Havfiskeklub, Generalforsamlingen 2019. Formandens beretning.

Vi er i årets løb kommet på facebook for at se om dette er nemmere at kommunikerer med vores fiskekammerater den vej igennem. Indtil videre beholder vi hjemmesiden. En april tur fra Hirtshals blev aflyst efter en times sejlads pga. navigationsudstyret strejkede på båden, og det må vi jo respekterer at det kan ske, selvom det er træls. Vi fik en ny Hav katte rekord i klubben med en kat på 6.5kg – flot fangst af Henning Thomsen. 2 dages hav katte tur blev til 1 dag pga. blæst og der var kun 2 fra klubben – resten var tyskere. Det er desværre af og til svært at afsætte alle pladser på turene fra Thyborøn, men vi gør alt for at få dem afsat via facebook, og i år er det gået ok med at få dem afsat. Det svipser dog af og til med betaling, når nogle vælger ikke at møde op. Her var der var et par personer der valgt ikke at betale – det er ØV for klubben, med risiko for underskud, da klubben skal afregne med Per. Årets pokal tur blev flyttet til juni og her deltog der 8 fra klubben, så der var god plads på båden til alle. Med flotte sponsorergaver fra JC-Fiskegrej og Bannerslund-outlet, så tak fra klubben for Jeres opbakning. Så alt i alt er året gået fornuftigt med fisk i kurvene, dog ikke altid så mange som man kunne ønske sig, men så’n er det jo som lystfisker, man ved aldrig hvad dagen bringer.

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde i årets løb, og tak til alle medlemmerne, for interessen for havfiskeriet. Knæk & Bræk.

Jørgen Sloth

 

Pointtursvindere 2019

Flest point 

Lars Andresen 571 point 

Bruno Jordansen 219.5 point 

Henning Thomsen 205 point 

 

Største fisk i % pokal 

Henning Thomsen. Havkat på 6.5 kg

 

Sjælneste fisk. Mustad krogen 

Lars Andresen. Tobis 

 

2018

 

Generalforsamlingen 2018:

FREDERIKSHAVN HAVFISKEKLUB,GENERALFORSAMLING 2018

FORMANDENS BERETNING.

 

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING, SÅ ER DER IGEN GÅET EN SÆSON MED ET RIMELIGT GODT FISKERI, TURENE FRA THYBORØN HAR VÆRET GODE MED EN ENKELT DER VAR PÅ DET JÆVNE, FRA HIRTHALS HAR DER VÆRET RIMELIG GODT. DOG ER DER EN ENKELT TUR SOM VAR RIGTIG GOD, NEMLIG VORES POKAL OG JUBILÆRUMSTUR, DER VAR RIGTIG MANGE FISK, DOG IKKE MED DE STORE,MEN LÆNGE SIDEN REVET HAR VÆRET SÅ GAVMILD,.

DER ER BLEVET AFHOLDT 2 BESTYRELSESMØDER SAMT ET REVISIONSMØDE DER HAR VÆRET EN DEL UDFORDRIGER I ÅR, VI HAR FÅET MAILS FRA UKENDTE VEDRØRENDE VORES KONTO SOM HAR PRØVET AT FÅ OPLYST VORES DATA, DET ER IKKE LYKKEDES DEM, MEN UTROLIGT HVAD KLUBBER KAN BLIVE UDSAT FOR, ENDELIG HAR VI SÅ OGSÅ HAFT PROBLEMER MED VORES WEBHOTEL, SOM BLEV SOLGT TIL ET ANDET FIRMA, MEN HELDIGVIS HAR VI JØRGEN SLOTH SOM FIK KLARET DETTE.VI ER PT- 23 MEDLEMMER 3 FÆRRE END SIDSTE ÅR.

 

SÅ FIKVI OGSÅ DESVÆRRE EN UHELDIG TUR FRA THYBORØN, HVOR DER VAR

NOGLE DER UDEBLEV,OG VI KUNNE IKKE EFTERFØLGENDE FÅ KONTAKT TIL DISSE,

DET MEDFØRTE MÅTTE BETALE FOR DEM SOM IKKE MØDTE OP.DERFOR BLEV VI

NØDSAGET TIL AT INDRAGE VORES TILSKUD TIL TURENE RESTEN AF ÅRET,

HELDIGVIS KOM DER SENERE EN TUR SOM GAV ET RIMELIGT OVERSKUD, SÅ DER VIL IGEN FRA NÆSTE ÅR BLIVE GIVET TILSKUD TIL TURENE.TIL DEM SOM IKKE VED DET KAN JEG OPLYSE AT ET AF VORES MANGEÅRIGE MEDLEMMER ER DØD.

KURT KUKKI PEDERSSEN SOV STILLE IND PÅ SOFAEN I SIT HJEM.ÆRET VÆRET HANS MINDE.

 

JEG VIL GERNE HERMED SLUTTE MED AT SIGE TAK TIL BESTYRELSEN OG

MEDLEMMER, DA JEG GÅR AF SOM FORMAND VED DENNE GENERLFORSAMLING,TAK FOR 10 DEJLIGE ÅR,VI SES PÅ HAVET NÆSTE ÅR, GOD

VIND FOR KLUBBEN FREMOVER. FORMAND . HENNING THOMSEN.

Pointtursvindere 2018

1. Lars Andreasen 705 point

2. Bruno Jordansen 407,5 point

3. Mikkel Sloth 366 point

Sjælden Fisk, Lars Andreasen, Hestemakrel 240 gr

 

Referat 2018

FREDERIKSHAVN HAVFISKEKLUB. GENERALFORSAMLING 2018.

LØRDAG D. 24.11.2018 KL.10.00 - HOS HENNING, Hoffmannsvej 5 A 9900

FREDERIKSHAVN .

DAGSORDEN I FØLGE LOVENE.

1. VALG AF DIRIGENT.Bestyelsen foreslår Morten Klvvø.

2. FORMANDENS BERETNING.V-HENNING THOMSEN.

3. REGNSKAB V-KASSEREN BRUNO JORDANSEN.

4. VALG AF FORMAND. HENNING THOMSEN genopstiller IKKE.

VALG AF NY FORMAND.BESTYRELSEN FORESLÅR JØRGEN SLOTH.

Jørgen Sloth, valgt til ny formand.

5. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER. PÅ TUR AFGÅR JØRGEN SLOTH OG LARS

ANDREASEN, BEGGE ER VILLIGE TIL GENVALG.

VALG AF NYT BESTYRELSESMEDLEM.BESTYRELSEN FORESLÅR RENE LARSEN.

Nyt bestyrelsesmedlem, Rene Larsen valgt

6. VALG AF SUPPLANT. PÅ TUR AFGÅR THORRALD NIELSEN. THORALD ER VILLIG TIL

GENVALG.

Thorrald blev genvalgt.

7. VALG AF REVISIORER. PÅ TUR AFGÅR MORTEN KLYVØ OG THORRALD NIELSEN,

BEGGE ER VILLIGE TIL GENVALG.

Morten og Thorrald blev begge genvalgt.

8. INDKOMNE FORSLAG. SKAL VÆRE FORMANDEN IHÆNDE SENEST 14 DAGE FØR

GENERALFORSAMLINGEN. MAIL, henningogulla@webspeed.dk.

9. FASTSÆTTELSE AF INDKOMNE FORSLAG.

10. ÅRETS HAVTURE VED LARS ANDREASEN.

11. EVENTUELT.

TILMELDING HOS J.C. FISKEGREJ PÅ TLF. 98464303.

KLUBBEN ER VÆRT FOR ET MINDRE TRAKTEMENT.

 

 

 

40 år jubilæum 2018

 

Bestyrelsen har valgt at holde 40 års jubilæumstur sammen med  Pokalturen d. 5-maj.

 

Ud over de normale præmier på pokalturen er ekstra fine præmier i anledning af 40 års jubilæum.

 

Extra præmier for 1000,- kr

 

Ud over præmier er klubben vært med kaffe og røde pølser/brød på turen.

 

Tildmelding på sædvanligvis - se havtursprogram

 

Vh. Bestyrelsen


 

2017


FREDERIKSHAVN HAVFISKEKLUB. GENERALFORSAMLING 2017.
VELKOMMEN TIL FREDERIKSHAVN HAVFISKEKLUBS GENERALFORSAMLING 2017
SÅ ER DER IGEN GÅET EN SÆSON, FISKEMÆSSSIGT IKKE DEN HELT STORE,TURENE
FRA HIRTSHALS SVINGEDE MEGET FRA TUR TIL TUR, TURENE FRA THYBORØN VAR
OGSÅ NOGET SVINGENEDE, VORES 2 DAGES TUR EFTER KATTE VAR FIN, DOG VAR
ANDENDAGEN IKKE SÅ GOD SOM FØRSTEDAGEN, MEN DER BLEV TAGET GODT
MED KATTE, VORES FAMILIETUR MÅTTE DESVÆRRE AFLYSES, DA LARS IKKE
KUNNE FÅ KONTAKT TIL SKIPPER, HVORFOR HAN IKKE TOG TELEFONEN ER UVIS,
MEN TUREN MÅTTE AFLYSES DA FOLK IKKE KUNNE STÅ PÅ KAJEN,BLOT FOR AT FÅ
AT VIDE AT DER INGEN SKIPPER VILLE DUKKE OP,VI ER PT 26 MEDLEMMER, 4 MERE
END SIDSTE SÆSON, VILLE ØNSKE VI VAR NOGLE FLERE, DA VI STADIG GIVER
TILSKUD TIL VORES TURE, DETTE GØR VI OGSÅ NÆSTE SÆSON, DA VI I ÅR HAR
OVERSKUD PÅ REGNSKABET, MEN DEN BEHOLDNING VI HAR KAN HURTIGT
FORSVINDE, VI HAR OPLEVET ET HACKER ANGREB PÅ VORES HJEMMESIDE MED
HENBLIK PÅ AT FÅ KONTOOPLYSNINGER OG DERVED SVINDLE SIG TIL KLUBBENS
PENGE, DETTE ER AFVÆRGET OG INGEN SKADE SKET, PÅ SIDSTE
BESTYRELSESMØDE BLEV DER BESLUTTET AT KLUBBEN MELDER SIG UD AF DHF,
BEGRUNDELSEN ER AT DER FREMOVER IKKE VIL BLIVE AFHOLDT FLERE
KONKURRANCER I DET NORDJYSKE UNDTAGET SKAGEN, BEGRUNDELSEN FRA DHF
ER,DEE MENER DER VIL VÆRE OPBAKNING PÅ GRUND AF DET STORE VESTERHAV,
DE SIDSTE 2 ÅR ER BLEVET AFLYST PÅ GRUNG AF MANGLENDE TILMELDINGER, VI
HAR 40 ÅRS JUBILÆRUM NÆSTE ÅR OG HAR I DEN FORBINDELSE SØGT EN DEL
FONDE OM STØTTE, DESVÆRRE MED NEGATIV EFFEKT, HAR HØRT FRA NOGLE OG
IKKE NOGET FRA ANDRE, VI HÅBER VI KAN FINDE PÅ NOGET TIL VORE JUBI
ÅR,MEN MED DE MIDLER KLUBBEN RÅDER OVER BLIVER DET BESKEDENT, KAN
LIGE NÆVNE,AT JEG ER ENESTE DER ER TILBAGE SOM 40 ÅRS MEDLEM, MEN DET
HAR VÆRET 40 GODE OG SJOVE ÅR DER ER GÅET MED HAVFISKERI MED
FREDERIKSHAVN HAVFISKEKLUB, TIL SLUT ER DER KUN GOD JUL OG GODT NYTÅR
TIL JER ALLE, KNÆK OG BRÆK NÆSTE ÅR.
HENNING. FORMAND FREDERIKSHAVN HAVFISKEKLUBIndkaldelse til generalforsamlingen 2017

 

 

 

20-11-2016

FREDERIKSHAVN HAVFISKEKLUB. GENERALFORSAMLING 2016, LØRDAG D.
19.11.2016 KL.10.00


FORMANDENS BERETNING.
Velkommen til årets generalforsamling, så er der gået endnu et år, hvor vi skal se tilbage på hvad der er sket i løbet af 2016, fiskemæssigt har det ligget på det jævne, turene fra Thyborøn gav i de første måneder af året nok de bedste fangster, der blev fanget en del fine fisk, et par rekorder kom på tavlen, fra Hirtshals blev der og fanget en del fisk, så alt i alt ikke så ringe enda.
Vi er pt. 33 medlemmer i klubben mod 44 året før, det er beklagligt at vi har måttet sige farvel til 11 medlemmer i løbet af året der er gået, vi syntes selv i bestyrelsen vi har et program der kan opfylde alle fiske drømme, vi har lange ture for dem der vil mere, der er korte ture ture for dem som ikke mener der er kræfter til de lange, og ikke mindst, det er dejligt at dem som man møder ombord, har grejet i orden, det er måske for let i dag at tilmelde sig en af de mange turbåde, i stedet for at have en fast dato for en af klubbens ture, dog mener vi i bestyrelsen, det er dejligt at folk har styr på det grej der fiskes med, og ser man på prisen for turen, det kan ikke være kontingentprisen der holder
nogen tilbage, 250,- for året. Deltag i 2 ture og det et kontingentfri, da vi i klubben giver tilskud til alle turene. Set i lyset af ovenstående håber vi forsat at kunne fortsætte med dette, men alt er jo desværre relativt, så vi håber at medlemsnedgangen stopper her, ellers er der desværre ikke andre muligheder end at stoppe med tilskud til turene, så kan det være kontingentet skal være anderledes, vi skal ikke lave en masse overskud i klubben, men der skal være en kapital til stede, der kan dække eventuelle underskud på ture, det kan ikke være bestyrelsens ansvar at skulle dække underskud i fremtiden, selv om vi er vilde med at fiske,så bliver dette tilfældet må vi se om fremtiden er at
skulle søge fusion med en anden klub eller andet, hvilket vi ikke ønsker skal ske.
Næste år skriver vi 2017 med nye ture , der bliver bla. En 2 dages tur efter Katte fra Thyborøn og et Nordjysk Mesterskab fra Thyborøn, håber i vil modtage tilbuddet og de andre ture med tilmelding så Lars har ro i sindet og ikke skal finde alternetiv til at finde andre deltagere.Vi forventer at det nye havtursprogram vil blive sendt til jer engang i Januar-Februar måned.
Kan endvidere oplyse jer om at året har kørt rundt, selv med den nedgang i antallet af medlemmer, med et overskud på kr. 900,- tak til Lars A for hans formidling med skipperne, men vi skal også tænke på at når 2017 er gået kommer vi til 2018 hvor klubben kan fejre 40 års jubilærum, med den beskedne sum vi har i klubben er der pt.ikke den store mulighed for den store fest, men der vil selvfølgelig komme et eller andet, kan oplyse at jeg jeg som siddende formand har været med hele vejen igennem de 40 år, fra den spæde start i 1978 hvor der blev fisket fra Frederikshavn med Hirsholm med skipper Freddy ved roret. Glæder mig til 2017 hvor vi forhåbentlig mødes på en af vores mange ture.
Formand. Henning Thomsen

Årets pointtursvindere 2016.
 
1. Lars Andreasen med 752,5 point
 
2.Henning Thomsen med 429 point
 
3.Kurt Kukki Pedersen med 365 point
 
4.Anders Thomsen med 287 point
 
Eskilds Vandrepokal. Anders Thomsen med Kuller på 2,5 kg
 
Sjælden Fisk.Lars Andreasen med en Tobis
 

 

 

11-10-2016

Indkaldelse til generalforsamling 2016. Se tilmelding her.

 

3-12-2015

Tryk her for: Formandens beretning fra Generalforsamlingen 2015

 
Pointturs vindere.
 
1. Lars Andreasen med 1157 point
 
2. Anders Thomsen med 733 point
 
3. Henning Thomsen med 574 point
 
4. Bruno Jordansen med 333 point
 
Sjælden fisk.  Mustad Krogen, Anders Thomsen Pigvar på 0,470 kg
 
Diplom efter ABU,S skala. Lars Peter Larsen med Rødspætte på 1,6 kg i % 123
 
Tak til de dygtige vindere af årets havture.
 
Mvh. Bestyrelsen. Frederikshavn Havfiskeklub

Undermenu

 
 
 
 
Frederikshavn Havfiskeklub © 2018